06 - 44586542

06 - 18937626

06 - 48292886

06 - 12344027

06 - 29302878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur en commissies:

 

 

Bestuur:

Roel Bijl  (voorzitter)

Luciënne Woltman  (secretaris)

Rita van der Linde (penningmeester)

Erik-Jan Slomp  (lid)

Jan Scholtens (lid)

 

 

Wedstrijdsecretariaat

Roel Bijl 

Erik-Jan Slomp

 

 

Trainers/ Begeleiders:

Erik-Jan Slomp       

                   

 

Activiteitencommissie:

Jan Scholtens

Barbera Dijkstra

Jan Smit  

 

 

Home